Štěpánka, zaměstnankyně MP

V olomouckém Centru Maltézské pomoci už třetím rokem pomáhám rodinám s dětmi. Sama mám větší rodinu, na rodičovské dovolené jsem strávila skoro 15 let a docela se bála návratu na trh práce.

S Maltézskou pomocí jsem se poprvé seznámila na praxi dálkového studia sociální práce, a protože mám sama nejstarší dítě se zdravotním postižením, začali jsme jejich služeb také využívat. Dítě mi rostlo, částečně se osamostatnilo, já dokončila studium a chtěla u Maltézské pomoci zůstat.

Z uživatele služby jsem se stala zaměstnancem a jsem moc ráda, že jsem zrovna tady. Práce s rodiči a jejich dětmi je zajímavá a různorodá tak, jak jen samotný život může být. Baví mě pomáhat druhým a těší mě, že mohu předávat ostatním nejen teoretické vědomosti získané studiem, ale i praktické dovednosti získané výchovou vlastních dětí. Když se povede něco vyřídit, když dítě udělá nějaký pokrok, když rodiče zvládnou překonat krizi, je to prostě báječné.

 

Štěpánka, zaměstnankyně MP

Fotogalerie

Kontakt

Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Tel. +420 257 534 935
E-mail: info@maltezskapomoc.cz

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.