Kontakty

Kontaktní den: ÚT: 16:00 – 17:00 (pouze v sudé týdny) 

Koordinátorka Centra

 

Leona Krejčí

E-mail: sumperk@maltezskapomoc.cz

Tel: 731 626 112

 


 

Vedoucí Centra

ThLic. Michal Umlauf

E-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz

Tel:  736 620 804

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Šumperk

Kostelní náměstí  4

787 01 Šumperk

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.