Centrum Uherské Hradiště se zúčastnilo setkání k projektu PINOAK

Publikováno: 03.12.2019

Ve čtvrtek 31. října 2019 jsem měla možnost zúčastnit se setkání v Chráněném bydlení Ulita v Uherském Hradišti, kde se uskutečnilo setkání k projektu PINOAK. PINOAK je zkratkou pro Podporu inkluze lidí s mentálním postižením v oblasti volnočasových aktivit. 

 

Možnost zúčastnit mi nabídl přímo jeden z našich dobrovolníků, který je projektu přímo účasten. Dobrovolnictví je pro něj jednou z možností trávení volného času a také jeho přínosu pro společnost. Byl dobrým příkladem pro ostatní, že je možné i pomoci někomu jinému. Nejdříve jsme se všichni společně představili. Setkání se zúčastnilo cca 20 různých osob, které jsou zainteresovány v této problematice. Následně byl představen samotný projekt, kterého se přímo účastní Chráněné bydlení Ulita a Fakulta sociálních studií při Masarykově univerzitě v Brně. Do projektu jsou zapojeni i zahraniční odborníci, kteří projekt a výzkum koordinují. V rámci konkrétních příběhů klientů jsem měla možnost představit dobrovolnickou činnost v Maltézské pomoci a formality, které s sebou dobrovolnictví nese. Shrnula jsem příběh našeho dobrovolníka z mého pohledu, co musel zvládnout, jak vše probíhalo, co se dařilo a co se nedařilo. Dobrovolník pak měl možnost popsat svou cestu sám a sdělit, co mu přináší dobrovolnická činnost.

 

Setkání bylo velmi zajímavé a pokud to bude možné, ráda se jej v budoucnu opět zúčastním. 

Fotografie poskytnuty Chráněné bydlení Ulita.

Autor: Pavlína Sedláčková

Přispějte, prosím, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

 

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Uherské Hradiště

Studentské náměstí 1531

686 01 Uherské Hradiště

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.