Šíříme myšlenku dobrovolnictví

Publikováno: 16.11.2018

V měsících říjnu a listopadu se uskutečnilo několik besed se studenty středních škol s cílem informovat o dobrovolnictví v Maltézské pomoci o.p.s. Besedy proběhly na Gymnáziu Uherské Hradiště, Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město, Obchodní akademii Uherské Hradiště a Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště.

Během besed měli studenti možnost diskutovat o různých neziskových organizacích, pracovat ve skupinách a přemýšlet o dobrovolnictví jako o smysluplné činnosti. Dále bylo využito videa o dobrovolnictví a v neposlední řadě také prezentace o možnostech pomáhat skrze Maltézskou pomoc o.p.s. Celá beseda byla vždy zakončena prostorem pro dotazy. Doufáme, že dobrovolnictví oslovilo alespoň některé studenty a ti rozšíří naše řady pomáhajících.

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Autor: Pavlína Sedláčková

 

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Uherské Hradiště

Studentské náměstí 1531

686 01 Uherské Hradiště

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.