O nás

Centrum maltézské pomoci v Uherském Hradišti zahájilo oficiálně svoji činnost v roce 2005. Již od svého vzniku rozvíjí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a s pomocí dobrovolníků pomáhá osobám se zdravotním postižením, seniorům, dětem a rodinám.

 

Popis služby:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání:                             

Podpora důstojného života rodin žijících v Uherském Hradišti a okolí, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, která by mohla mít neblahý dopad na zdravý vývoj dítěte. Služba usiluje o podporu odpovědného rodičovského chování a zlepšení rodinné a sociální situace celé rodiny. Do služby mohou být zapojeni i dobrovolníci v rámci dobrovolnického programu Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny. Tyto programy spočívají v pravidelném setkávání dobrovolníka s dítětem a jejich společném trávení volného času.

Cíl:

Zkvalitnění životní úrovně rodiny a dítěte a pomoc uživatelům služby hodnotně naplňovat fungování rodiny a umožnit tak zdravý vývoj dítěte, jeho sociální začleňování, prevence sociálního vyloučení, zvýšení samostatnosti rodiny a podpora zdravých sociálních návyků.

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi a mládeží do 18 let.

Rozsah poskytované činnosti:

  • Podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření, udržování domácnosti, pomoc při jednáních na úřadech, a ve školách.
  • Pomoc se zprostředkováním zaměstnání.
  • Zprostředkování ošacení a obuvi.
  • Zprostředkování dalšího odborného poradenství (poradna pro rodiny s dětmi, střediska výchovné péče, zdravotnická zařízení).
  • Pomoc rodičům při školní přípravě dětí se specifickými potřebami (dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie, hyperaktivita, epilepsie, autismus a další).
  • Doprovázení dětí do škol, k lékaři, do kroužků a zpět.
  • Pomoc rodičům s výběrem vhodných a smysluplných volnočasových aktivit pro své děti.
  • Zprostředkování kontaktu s dobrovolníky, kteří mohou s dětmi aktivně trávit jejich volný čas nebo pomáhat s přípravou do školy.
  • Podpora dětí v navazování nových zájmů, přátelství a aktivit.

 

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY

Dobrovolníci jsou společníci, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch druhých lidí. V rámci dobrovolnických programů Centra maltézské pomoci v Uherském Hradišti se naši dobrovolníci zapojují do pomoci rodinám s dětmi například formou doučování, nebo aktivně vyplňují volný čas seniorů a osobám se zdravotním postižením vycházkami, povídáním, společenskými hrami či četbou. Každoročně se pak dobrovolníci věnují osobám se zdravotním postižením u příležitosti Mezinárodního setkání vozíčkářů na Velehradě během Dnů lidí dobré vůle.

 

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Uherské Hradiště

Studentské náměstí 1531

686 01 Uherské Hradiště

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.