Kontakty

Kontaktní den: PO: 14:00 –15:00 (budova fary)

Koordinátor Centra

Mgr. Anna Pavelková

E-mail: valmez@maltezskapomoc.czanna.pavelkova@maltezskapomoc.cz

Tel: 730 598 262


 

Vedoucí Centra

ThLic. Michal Umlauf 

E-mail: michal.umlauf@maltezskapomoc.cz

Tel: 736 620 804

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Valašské Meziříčí

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.