Naše dobrovolnické programy

Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Pomoc osamoceným seniorům se zdravotním postižením

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Valašské Meziříčí

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.