Pololetní zpráva o činnosti centra Žatec 2019

Publikováno: 19.08.2019

Osobní asistence:

Počet aktivních asistentek: 8
Počet aktivních klientů: 22
Počet neaktivních klientů: 7

Počet hodin v přímé péči: 3118,5
Počet setkání: 2679

Co řešíme:

  • V roce 2019 pokračuje růst zájmu o osobní asistenci v Žatci. Zvyšující se zájem o službu je jak ze strany klientů, jejich rodin, tak i ze strany organizací ve městě Žatec.
  • Bohužel se i letošní rok potýkáme s nedostatkem financí. Nedostatečné financování z ústeckého kraje, kdy dotace nepokryjí ani stávající počet hodin asistence, jsme nuceni omezit službu a nepříjímat nové klienty.
  • Jsme aktivní členy komunitního plánování. Podílíme se na tvorbě nového plánu na období 2020 – 2024, kde se počítá s navýšením kapacity naší služby.
  • Kolektiv asistentek je stabilní, jejich vytíženost nyní klesá z důvodu omezení asistencí.
  • Z měsíčních hodnocení klientů vyplívá, že jsou s našimi službami velmi spokojeni.

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Žatec

Písečná 2820 (DPS = dům s pečovatelskou službou; 7. patro)

Žatec 438 01

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.